Nyheder vil løbende blive opdateret på siden.

Huset under renovering i etaper efter plan, hvormed der vil ske løbende forbedringer.

  • Spørgsmål og opdateringer sendes eks. ved Kontakt
  • Det gamle tv bliverudskiftet til nyt. Der bliver opsat wifi i hytten osse. Dvs bedre forbindelse.
  • Der vil i løbet af 2023 – blive lavet flere løbende vedligehold og forbedringer. Det være sig. Udskift af gammel træværk incl den gamle terasse. Ny vil efterfølgende blive opsat. Der vil blive malet terasser(incl knaldhytten), sat udhæng op, skiftet gardiner. Disse og flere tiltag bliver sat i værk i løbet af 2023.
Nyheder

Der blev i 2016 efterisoleret, lægtet og lagt nyt ståltag, samt varmepumpe og ny elektrisk installation.