Nyheder vil løbende blive opdateret på siden.

Huset under renovering i etaper efter plan, hvormed der vil ske løbende forbedringer.

  • Spørgsmål og opdateringer sendes eks. ved Kontakt

Kommende 2018/19 - forbedring af VVS og badefaciliteter.

Nyheder

Der blev i 2016 efterisoleret, lægtet og lagt nyt ståltag, samt varmepumpe og ny elektrisk installation.